காஞ்சி வர்த்தக தகவல் (KVT)
பொருட்களைப் பற்றிய சகல தகவல்களையும் துரிதமாகவும் இலவசமாகவும் மக்களுக்கு அளித்து, வியாபாரிகளுக்கும் மக்களுக்கும் உள்ள இடைவெளியை அகற்றுவதற்கே காஞ்சி வர்த்தக தகவல் மையம் முனைகிறது. வியாபாரிகளுக்கு அவர்தம் பொருட்கள் அல்லது சேவையை தேவைப்படும் மக்களுக்கு விளம்பரம் செய்கிறது. எமது வியாபாரிகளுக்கு, அவர்கள் பொருட்களை விளம்பரம் செய்யும் செலவை குறைத்து, வாடிக்கையாளர்களை தேடும் நேரத்தையும் சேமிக்கிறது. உங்கள் விளம்பரம் இணையத்தளம் மூலம் அளவில்லா மக்களை சென்றடைய எங்களை நாடுங்கள் பட்டியலிடப்படும் விற்பனையாளர்களின் தகவல்கள் அவரவர் விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு திருத்தம் அல்லது நீக்கம் செய்யலாம்.

எமது விளம்பரங்கள்

புதிய சலுகைகள்

kanchipuram SG Call taxi for cheap taxi prices. We are the number one call taxi and travels in Kanchipuram, Arakkonam
  • 58 A, Vanigar Street, Bus Stand Opp, Kanchipuram - 631502. Tamil Nadu, India.
offers laundry & Dish-washing liquid, Floor Cleaner liquid, Glass Cleaner, Toilet Cleaner,- Shop in Kanchipuram, Tamilnadu, India.
  • No 14, Thirupukudal Street, Near Tinshque, Kanchipuram - 631501, Tamilnadu(TN), India.
Sticker Dealers, Sticker Cutting, Label Sticker Dealers ,Radium Sticker Dealers, Laminated Sticker Dealers, Vinyl Sticker Dealers.
  • Jawaharlal St, Periya Kanchipuram 631502, Tamil Nadu, India.

காஞ்சியின் பெருமைகள்